Ni skapar ett Exchange rums e-post konto genom att logga in på https://control.isvgate.com

Där klickar ni på ”mailboxes”


Och därefter ”new mailbox” längst upp till höger.

På nästa sida fyller ni i namnet på konferensrummet, e-post adress samt lösenord. Under ” Choose mailbox type” väljer ni ”Room mailbox”

Klicka därefter på ”create mailbox”