Gå till Inställningar på din iPhone eller iPad > bläddra ned och tryck på Konton och lösenord > Lägg till konto.

Obs!: Om du använder iOS 10 går du till E-post > Konton > Lägg till konto.Välj Exchange.Ange din Microsoft 365 e-postadress och en beskrivning av ditt konto. Tryck på Nästa.Tryck på Logga in.Ange det lösenord som är kopplat till ditt e-postkonto. Tryck på Logga in eller Nästa.Appen E-post kan begära vissa behörigheter. Tryck på Acceptera.Välj de tjänster du vill synkronisera med iOS-enheten och tryck på Spara. Nu är du klar!