För att flytta domänen till oss behöver ni begära ut en ERP / AUTH / autentiserings kod från er nuvarande leverantör och maila den till oss.


Efter att vi initierat flytten kan det ta upp till 48 timmar innan domänen flyttats.