För att öppna upp ditt fjärrskrivbord i helskärm högerklickar du på RDP filen du fått och klickar på redigera. Klicka sedan på bildskärm. Kryssa in rutan "Använd alla bildskärmar för fjärrsessionen" och klicka på anslut.Om du varit inloggad i fjärrskrivbordet behöver du logga ut från det och ansluta dig igen. Det räcker inte med att bara stänga ner fönstret utan du måste logga ut.