Denna guide är uppdelad i två steg. Den först är hur man exporterar specifika mappar eller kalendrar. Den andra är hur man importerar specifika mappar eller kalendrar.

Exportera:
Klicka på arkiv
 
 
Klicka på ”öppna och exportera” och sedan på ”importera och exportera”
 
 
Markera ”exportera till en fil” och klicka på nästa
 
 
Markera ”Outlook-datafil (.pst) och klicka på nästa
 
 
Markera den mappen eller kalendern som ni vill exportera, kryssa i rutan ”inkludera” undermappar och klicka på nästa
 
 
Bläddra till en plats där ni sparar export filen och klicka på slutför
 
 
I nästa ruta väljer ni om ni vill att export filen ska ha ett lösenord. Om ni inte vill har det klickar ni på nästa.
 
 
 
 
Importera:
Klicka på arkiv
 
 
Klicka på ”öppna och exportera” och sedan på ”importera och exportera”
 
 
 
Markera "Importera från ett annat program eller en fil" och klicka på nästa
 
 
 
 
Markera "Outlok-datafil (.pst) och klicka på nästa
 
 
Bläddra efter filen som ska importeras och välja nästa
 
 
Markera mappen som ska importeras i rutan "Välj mapp att importera från:" Markera "importera objekt till den aktuella mappen" och klicka sedan på slutför