Hosted Exchange

Hosted Exchange

Hur byter jag lösenord på mitt Hosted Exchange 2019 konto?
För att byta lösenordet på ert hosted Exchange konto öppnar ni en webbläsare och går in på https://cas.isvgate.com/owa  Där loggar ni in med er e-post adre...
Tue, 25 Jun, 2024 at 7:39 PM
Hur ansluter jag mig till en delad klander eller en annan användares kalender?
För att ansluta er till en delad klander eller en annan användares kalender klickar ni på kalender längst ner till vänster. Sedan på öppna delad kalender h...
Mon, 25 May, 2020 at 5:17 PM
Hur ansluter jag mig till ett delat Exchange konto?
För att ansluta dig till ett delat Exchange konto i Outlook klickar du på arkiv menyn längst upp till vänster.     Klicka sedan på kontoinsättningar oc...
Mon, 25 May, 2020 at 5:19 PM
Hur exportera och importerar jag min kalender
Denna guide är uppdelad i två steg. Den först är hur man exporterar specifika mappar eller kalendrar. Den andra är hur man importerar specifika mappar elle...
Wed, 25 Aug, 2021 at 2:28 PM
Hur exporterar samt importerar jag Outlook regler och aviseringar?
Denna guide består utav två delar. Den första är hur du exporterar regler och aviseringar. Den andra är hur man du importerar regler och aviseringar. Expor...
Mon, 25 May, 2020 at 5:21 PM
Hur importerar jag befintliga Outlook mail, kontakter samt min kalender till mitt Hosted Exchange konto (Outlook).
Denna guide består utav 3 olika steg 1) Exportera alla objekt  2) Installera ert Hosted Exchange konto 3) Importera objekt   Exportera Klicka på arkiv...
Mon, 25 May, 2020 at 5:23 PM
Hur installerar jag mitt Hosted Exchange konto (manuell installation) i Outlook 2010 eller 2013?
Observera att denna guide bara fungerar med Outlook 2013 då senare Outlook versioner bara fungerar med automatisk installation som kräver att det finns ett ...
Tue, 21 Feb, 2023 at 12:10 PM
Hur konfigurerar jag Outlook för att använda IMAP mot mitt Hosted Exchange konto?
Klicka på startmenyn och skriv in kontrollpanelen i sökrutan, klicka sedan på ikonen kontrolpenalen.     Klicka på användarkonton.   Klicka sedan p...
Wed, 3 Nov, 2021 at 2:36 PM
I Outlook visas bara e-post från 3 månader bakåt, hur ändrar jag det?
För att ändra hur långt bakåt i tiden e-post visas i Outlook klickar du på arkiv menyn längst upp till vänster.     Klicka sedan på kontoinsättningar o...
Wed, 27 May, 2020 at 3:25 PM
Min Outlook mappar visas på fel språk, hur ändra jag det?
För att ändra språk på mapparna som vissas i Outlook surfar ni in på https://cas.isvgate.com/owa och logar in med er e-post adress samt lösenord.      ...
Sat, 29 Jun, 2024 at 1:36 PM