Denna guide består utav två delar. Den första är hur du exporterar regler och aviseringar. Den andra är hur man du importerar regler och aviseringar.

Exportera:
För att exportera regler och aviseringar klicka på arkiv längst upp till vänster.
 
 

Klicka sedan på regler och aviseringar.
 
I den nya rutan klickar du på alternativ.
 
 
 
 
 
I den nya rutan klickar du på exportera regler.
 
 
 
 
Importera:
För att exportera regler och aviseringar klicka på arkiv längst upp till vänster.
 
 

Klicka sedan på regler och aviseringar.
 
 


I den nya rutan klickar du på alternativ.
 
 
I den nya rutan klickar du på importera regler.
 
 
 
I nästa ruta bläddrar ni efter er sparade regel och klickar på öppna och sedan på ok.